Verhalen en foto’s

Schrijven met woorden

Websites, jubileumbladen, beleidsplannen, slogans, brochures, programmaboekjes en personeelsmagazines: hieronder volgt een selectie opdrachten van de afgelopen jaren.

Schrijven met licht

De foto’s laten zien hoe ik omga met mensen en met licht.

×