Verhalen en foto’s

Schrijven met woorden

Websites, jubileumbladen, college-akkoorden, slogans, brochures, programmaboekjes en personeelsmagazines: hieronder ziet u een selectie opdrachten uit de afgelopen jaren.

Schrijven met licht

Hieronder volgt een kleine selectie fotografisch werk. De foto’s geven een goed beeld van de manier waarop ik omga met licht en met mensen.

×